Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 70, pagina 4877

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Landelijke Markt- en Capaciteitsanalyse Spoor en Openbaar Vervoer (LMCA), te weten:

- de motie-Cramer over door de regio's, ProRail en vervoerders gewenste nieuwe stations (29984, nr. 125);

- de motie-Cramer over criteria voor nieuwe stations (29984, nr. 126);

- de motie-Roemer over het verbeteren van het spoorvervoer op andere corridors dan die in de Randstad (29984, nr. 127);

- de motie-Roemer over het verbeteren van het openbaar vervoer tussen Almere en Amsterdam (29984, nr. 128).

(Zie vergadering van 25 maart 2008.)

In stemming komt de motie-Cramer (29984, nr. 125).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Cramer (29984, nr. 126).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Roemer (29984, nr. 127).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Roemer (29984, nr. 128).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.