Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 70, pagina 4877

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de sociale veiligheid in het openbaar vervoer, te weten:

- de motie-Roemer over een centraal klachtenloket (28642, nr. 28);

- de motie-Roemer over de ontheffing voor de geweldsbevoegdheid voor hoofdconducteurs (28642, nr. 29);

- de motie-Madlener over de geweldsbevoegdheden van de conducteurs (28642, nr. 31).

(Zie vergadering van 25 maart 2008.)

In stemming komt de motie-Roemer (28642, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Roemer (28642, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Madlener (28642, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.