Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-07-2007 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20062007-4672-4673".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 29325
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2007-06-26
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 4673
Identifier h-tk-20062007-4672-4673
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 4672-4673
PS key HAN8153A16
Publicatiedatum 2007-07-17
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 85
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 4672
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over maatschappelijke opvang, te weten de motie-Agema over het opnieuw strafbaar stellen van de 'trias vagabundica' (29325, nr. 15), de motie-Van Velzen over een onderzoek naar de besteding van de middelen in de maatschappelijke opvang (29325, nr. 16), de motie-Van Velzen over het in delen kunnen aflossen van boetes door ex-daklozen (29325, nr. 17) en 2 andere moties
Vergaderjaar 2006-2007