Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de kansspelbelasting in verband met kansspelen via internet (30583).

(Zie vergadering van 20 juni 2007.)

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Jules Kortenhorst (stuk nr. 9) tot het invoegen van een artikel Ia.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdA tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Artikel II en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven