Aan de orde is de behandeling van:

de brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad over het onderwerp "leermiddelen van de 21ste eeuw" en over de aanbevelingen van het Onderwijsrapport "Samen naar de taalschool" (30800-VIII, nr. 145).

De voorzitter:

Ik stel voor, met het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven