Aan de orde is de behandeling van:

de brief van het Presidium over de uitvoering van de motie-Ten Broeke c.s. over verbetering van de controle op Europese wetgeving (21501-20, nr. 360).

De voorzitter:

Ik stel voor, de voorstellen van de voorzitters van de vaste commissie voor Europese Zaken en van de Tijdelijke gemengde commissie subsidiariteitstoets over te nemen.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven