Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de stand van zaken keten loonheffingen, te weten:

- de motie-Dezentjé Hamming over het nog niet invoeren van de vooringevulde aangifte (28219,31066, nr. 39);

- de motie-Omtzigt/Heerts over het plan van aanpak (28219,31066, nr. 41);

- de motie-Heerts/Omtzigt over een goede voorlichting (28219,31066, nr. 42).

(Zie vergadering van 20 juni 2007.)

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming (28219, 31066, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Omtzigt/Heerts (28219, 31066, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Heerts/Omtzigt (28219, 31066, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven