Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels over de informatie-uitwisseling betreffende ondergrondse netten (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten) (30475).

(Zie vergadering van 13 juni 2007.)

De voorzitter:

Het amendement-Aptroot (stuk nr. 25) is ingetrokken.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Gesthuizen (stuk nr. 30, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks en de PvdD voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 30 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 1 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 2 en 3 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Dam (stuk nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 4 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 5 en 6 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Gesthuizen (stuk nr. 29, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks en de PvdD voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 29 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 7 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Hessels (stuk nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en het CDA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 8, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Hessels (stuk nr. 28), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 9 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Aptroot (stuk nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 10 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 11 tot en met 13 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Aptroot (stuk nr. 17) tot het invoegen van een nieuw artikel 13a.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Artikel 14 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Gesthuizen/Aptroot (stuk nr. 26, I) tot het invoegen van een nieuw artikel 14a.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 26 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Ik stel tevens vast dat het amendement-Aptroot/Gesthuizen (stuk nr. 27) is vervallen ten gevolge van het aannemen van het amendement-Gesthuizen/Aptroot (stuk nr. 26, I).

In stemming komt het amendement-Aptroot (stuk nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 15, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Aptroot (stuk nr. 16), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 16 tot en met 18 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Aptroot (stuk nr. 18, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 18 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Voorzitter. Wij hebben per abuis tegen het amendement op stuk nr. 16 van de heer Aptroot gestemd.

De voorzitter:

Er wordt aantekening van gemaakt dat de fractie van de SP voor dit amendement heeft gestemd.

Artikel 19, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Aptroot (stuk nr. 18, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 20 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Aptroot (stuk nr. 19, I) tot het invoegen van een nieuw artikel 20a.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 19 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel 21, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Gesthuizen/Aptroot (stuk nr. 26, II), het amendement-Aptroot (stuk nr. 18, II) en het amendement-Aptroot (stuk nr. 19, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 22, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Aptroot (stuk nr. 18, III) en het amendement-Aptroot (stuk nr. 19, III), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 23, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Gesthuizen/Aptroot (stuk nr. 26, III), het amendement-Aptroot (stuk nr. 18, IV) en het amendement-Aptroot (stuk nr. 19, IV), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 24 tot en met 41 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Aptroot (stuk nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Gesthuizen (stuk nr. 31, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 31 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 42 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 43 tot en met 50 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven