Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat naar aanleiding van een algemeen overleg over de Otapan, te weten:

- de motie-Poppe over een regeling voor het slopen van het schip de Otapan (22343, nr. 158);

- de motie-Madlener over de kosten van sanering van het schip de Otapan (22343, nr. 159).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Poppe (22343, nr. 158).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Madlener (22343, nr. 159).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven