Aan de orde is de behandeling van:

de brief van het Presidium over een evaluatie van de Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets (TCS) (30953, nr. 2).

De voorzitter:

Ik stel voor, met het voorstel van het Presidium in te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven