Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-2006nr. 69, pagina 4370

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het conflict rond Schiphol, te weten:

- de motie-Duyvendak over vasthouden aan de maximale geluidsbelasting per handhavingspunt in het Schipholbeleid (26959, nr. 115);

- de motie-Duyvendak over nakomen van een eerdere toezegging dat bewoners in het buitengebied rond Schiphol beter beschermd zullen worden (26959, nr. 116).

(Zie vergadering van 6 april 2006.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Duyvendak stel ik voor, zijn moties (26959, nrs. 115 en 116) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt van 15.35 uur tot 16.05 uur geschorst.