Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-2006nr. 69, pagina 4369

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de lijkbezorging, te weten:

- de motie-Knops c.s. over het indienen van een voorstel tot wijziging van de Wet op de lijkbezorging voor het aanstaande zomerreces (30300 VII, nr. 57).

(Zie vergadering van 6 april 2006.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de Groep Wilders, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF en de Groep Nawijn voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.