Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-2006nr. 69, pagina 4367

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over AWACS/Onderbanken, te weten:

- de motie-Koopmans/De Krom over het niet overgaan tot kap voordat de bestuursrechter zich heeft uitgesproken (30300 XI, nr. 104);

- de motie-Van Gent/Van Velzen over wettelijke mogelijkheden om geluidseisen te verbinden aan het vliegen van de AWACS over Nederlands grondgebied (30300 XI, nr. 106).

(Zie vergadering van 4 april 2006.)

In stemming komt de motie-Koopmans/De Krom (30300-XI, nr. 104).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent/Van Velzen (30300-XI, nr. 106).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.