Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-2006nr. 69, pagina 4362

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wet ambulancezorg (29835).

(Zie vergadering van 4 april 2006.)

De voorzitter:

Ik stel voor, de wijzigingen die zijn voorgesteld door de regering (stuk nr. 40) in het wetsvoorstel aan te brengen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Slob (ChristenUnie):

Voorzitter. De fractie van de ChristenUnie is blij dat de Tweede Kamer de gereguleerde marktwerking uit de wet Ambulancezorg heeft geamendeerd. Het was bijzonder om te zien hoe soepel minister Hoogervorst met deze ingrijpende wijziging mee bewoog. Minder blij is mijn fractie met het ontbreken van een volledig publieke borging van de geïntegreerde meldkamer in het wetsvoorstel. Wij hebben een aantal amendementen gesteund die de schade nog wat beperken, maar vinden het resultaat nog steeds teleurstellend. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel heb ik aangegeven dat dit voor mijn fractie een hard punt is. Aangezien de geïntegreerde meldkamer het hart van de veiligheidsregio behoort te zijn, vinden wij dat er volledige duidelijkheid moet zijn over de publieke borging daarvan.

Op dit moment is het credo Doen wat je zegt. Bij ons is dat altijd al het credo geweest. Dat betekent dat wij tegen het wetsvoorstel zullen stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66, de Groep Wilders, de VVD, de LPF en de Groep Nawijn voor dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.