Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-2006nr. 69, pagina 4363-4366

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet (29359).

(Zie vergadering van 6 april 2006.)

De voorzitter:

Het amendement-Arib/Buijs (stuk nr. 60), het amendement-Schippers (stuk nr. 32), het amendement-Kant (stuk nr. 14), het amendement-Van der Vlies (stuk nr. 54) en de amendementen-Arib (stukken nrs. 39, 42 en 43) zijn ingetrokken.

De onderdelen a tot en met t van het eerste lid van artikel 1 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kant (stuk nr. 77, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 77 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel u wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen v tot en met kk worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Arib (stuk nr. 38, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de SGP, de LPF en de Groep Nawijn voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 38 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Schippers/Vendrik (stuk nr. 82, IA).

De voorzitter:

Ik constateer dat de Groep Wilders tegen dit nader gewijzigde amendement heeft gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit nader gewijzigde amendement de andere op stuk nr. 82 voorkomende nader gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel ll, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Schippers/Vendrik (stuk nr. 82, IA), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen mm tot en met oo worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel pp, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Schippers/Vendrik (stuk nr. 82, IB), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen qq tot en met ppp worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van der Vlies (stuk nr. 87, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF en de Groep Nawijn voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 87 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Onderdeel qqq, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van der Vlies (stuk nr. 87, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Het eerste lid van artikel 1 wordt zonder stemming aangenomen.

Het tweede tot en met het zevende lid van artikel 1 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 1 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 2 tot en met 17 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Buijs/Schippers (stuk nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Wilders, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de Groep Nawijn voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Schippers (stuk nr. 83).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66, de Groep Wilders, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de Groep Nawijn voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 18, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Buijs/Schippers (stuk nr. 36) en het amendement-Schippers (stuk nr. 83), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 19 tot en met 46 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kant (stuk nr. 59, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 59 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 47 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 48 tot en met 60 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Schippers c.s. (stuk nr. 81, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit nader gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit nader gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 81 voorkomende nader gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Schippers/Koşer Kaya (stuk nr. 56, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de Groep Wilders, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en de Groep Nawijn voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 56 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Schippers c.s. (stuk nr. 57, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 57 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Het opschrift van hoofdstuk 6, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Schippers c.s. (stuk nr. 81, I) en het amendement-Schippers c.s. (stuk nr. 57, I), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Buijs/Arib (stuk nr. 72).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF en de Groep Nawijn voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Het eerste tot en met het zevende lid van artikel 61, zoals die zijn gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Buijs/Arib (stuk nr. 72), worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Buijs/Schippers (stuk nr. 37, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Wilders, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de Groep Nawijn voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 37 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Schippers c.s. (stuk nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Het achtste lid van artikel 61, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Buijs/Schippers (stuk nr. 37, I) en het amendement-Schippers c.s. (stuk nr. 79), wordt zonder stemming aangenomen.

Het negende lid van artikel 61, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Buijs/Schippers (stuk nr. 37, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Het tiende tot en met het twaalfde lid van artikel 61 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Koşer Kaya/Arib (stuk nr. 73) tot het toevoegen van een nieuw lid.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 61 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 62, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van der Vlies (stuk nr. 87, II), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kant (stuk nr. 46) tot het invoegen van een nieuw artikel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Kant (stuk nr. 47) tot het invoegen van een nieuw artikel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de SGP en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

De artikelen 63 tot en met 66 worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Door de aanneming van het nader gewijzigde amendement Schippers c.s. (stuk nr. 81, II) wordt een nieuw artikel ingevoegd en door de aanneming van het amendement-Schippers (stuk nr. 57, II) wordt een nieuw artikel ingevoegd.

De artikelen 67 tot en met 73 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Buijs c.s. (stuk nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de Groep Wilders, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF en de Groep Nawijn voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 74, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Buijs c.s. (stuk nr. 58), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 75 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Arib/Buijs (stuk nr. 44) tot het invoegen van een nieuw artikel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

De artikelen 76 tot en met 78 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 79, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement Schippers/Vendrik (stuk nr. 82, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 80 en 81 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kant (stuk nr. 49) tot het invoegen van een nieuw artikel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

De artikelen 82 tot en met 86 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kant (stuk nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 87 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kant (stuk nr. 52) tot het invoegen van een nieuw artikel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

De artikelen 88 en 89 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kant (stuk nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 90 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 91 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kant (stuk nr. 50) tot het invoegen van een nieuw artikel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

De artikelen 92 tot en met 123 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 124, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Schippers/Vendrik (stuk nr. 82, III), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 125 tot en met 132 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

Mevrouw Hamer (PvdA):

Voorzitter. Mijn fractie wil geacht worden voor het amendement-Buijs c.s. op stuk nr. 58 gestemd te hebben.

De voorzitter:

Dat is bij dezen hersteld.

Mevrouw Arib heeft verzocht om de stemming over het wetsvoorstel volgende week te laten plaatsvinden. Ik stel voor om aan dit verzoek te voldoen.

Daartoe wordt besloten.