Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-2006nr. 69, pagina 4362-4363

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het notaoverleg over de toekomstvisie agrarische sector, te weten:

- de motie-Waalkens/Atsma over een analyse van de potentie van de multifunctionele landbouw en het opzetten van een Taskforce multifunctionele landbouw (30252, nr. 4);

- de motie-Atsma c.s. over het inventariseren en oplossen van knelpunten bij de verwezenlijking van initiatieven om te komen tot een duurzame landbouw (30252, nr. 5);

- de motie-Oplaat c.s. over het verplichten van het groenlabelsysteem vanaf 2010-2012, alleen in nieuw te bouwen stallen (30252, nr. 6);

- de motie-Van den Brink over het koudmerken van koeien (30252, nr. 7);

- de motie-Van den Brink over het niet realiseren van robuuste verbindingszones zolang het EU-non-vaccinatiebeleid niet is afgeschaft (30252, nr. 8).

(Zie notaoverleg van 3 april 2006.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van den Brink stel ik voor, zijn moties (30252, nrs. 7 en 8) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Waalkens/Atsma (30252, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de Groep Wilders tegen deze motie heeft gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Atsma c.s. (30252, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Oplaat c.s. (30252, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Wilders, de VVD, het CDA, de SGP, de LPF en de Groep Nawijn voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.