Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-2006nr. 69, pagina 4367-4368

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over schuldhulpverlening, te weten:

- de motie-Noorman-den Uyl c.s. over het ten minste realiseren van driekwart van de schuldsaneringen via de minnelijke regeling (24515, nr. 74);

- de motie-De Wit/Van Gent over een verbod op het maken van reclame op televisie en radio voor consumptief krediet (24515, nr. 75);

- de motie-Van Gent/De Wit over certificering van particuliere schuldhulpverleners (24515, nr. 76);

- de motie-Van Gent over een preventieve toets door de Autoriteit Financiële Markten op reclames voor consumptieve kredieten (24515, nr. 77);

- de motie-Koomen c.s. over het op verzoek preventief toetsen van leenreclames door de Autoriteit Financiële Markten (24515, nr. 78, herdruk).

(Zie vergadering van 5 april 2006.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van Gent stel ik voor, haar motie (24515, nr. 76) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Noorman-den Uyl c.s. (24515, nr. 74).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de Groep Nawijn voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Wit/Van Gent (24515, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent (24515, nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koomen c.s. (24515, nr. 78, herdruk).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.