Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-2006nr. 69, pagina 4363

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot het hoger beroep in strafzaken, het aanwenden van gewone rechtsmiddelen en het wijzigen van de telastlegging (stroomlijnen hoger beroep) (30320).

(Zie vergadering van 22 maart 2006.)

De onderdelen A tot en met H van artikel I worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Weekers c.s. (stuk nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Wolfsen c.s. (stuk nr. 10, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 10 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Onderdeel I, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Weekers c.s. (stuk nr. 8) en het amendement-Wolfsen c.s. (stuk nr. 10, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen Ia tot en met U worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel V, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Wolfsen c.s. (stuk nr. 10, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen W tot en met DD worden zonder stemming aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II tot en met V en de beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.