Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-2006nr. 69, pagina 4368

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met transparante tarieven voor taxivervoer (30321), en over:

- de motie-Dijksma over een structurele extra handhavingsinzet op het straattaxivervoer (30321, nr. 10).

(Zie vergadering van 6 april 2006.)

De artikelen I en II en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

De motie Dijksma (30321, nr. 10) is in die zin gewijzigd dat aan het dictum is toegevoegd:

"verzoekt de regering, dit voorstel in samenhang te bezien met de motie-Hofstra/Dijksma (30300 XII, nr. 23).".

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 12 (30321).

Ik neem aan dat meteen over de motie gestemd kan worden.

In stemming komt de gewijzigde motie-Dijksma (30321, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA tegen deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.