Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-2006nr. 69, pagina 4366

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van Hoofdstuk III van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening en van afdeling 5 van titel 7 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (28494).

(Zie vergadering van 6 april 2006.)

De voorzitter:

Ik stel voor om afzonderlijk te stemmen over de artikelen I en II.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt artikel I.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de Groep Wilders, de Groep Lazrak, D66, de VVD, het CDA, de LPF en de Groep Nawijn voor dit artikel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt artikel II.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit artikel met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel III en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de Groep Nawijn tegen dit wetvoorstel heeft gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.