Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet) (29763).

(Zie vergadering van 15 december 2004.)

De voorzitter:

De heer Heemskerk heeft zijn amendement op stuk nr. 17 ingetrokken.

In stemming komt het amendement-Kant (stuk nr. 10, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 10 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Omtzigt/Bakker (stuk nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Omtzigt/Bakker (stuk nr. 38, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de Groep Wilders, de SGP, het CDA en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 38 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel 1, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Omtzigt/Bakker (stuk nr. 37) en het amendement-Omtzigt/Bakker (stuk nr. 38, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 2 t/m 8 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Omtzigt (stuk nr. 39, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Wilders, D66, de VVD, het CDA en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 39 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 9, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Omtzigt (stuk nr. 39, I), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van der Vlies/Smilde (stuk nr. 44, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de Groep Lazrak, het CDA, de LPF en de SGP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 44 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 10, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de gewijzigde amendementen-Van der Vlies/Smilde (stukken nrs. 44, I en II), wordt zonder stemming aangenomen.

Het eerste en het tweede lid van artikel 11 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Omtzigt (stuk nr. 40, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 40 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Het derde lid van artikel 11, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Omtzigt (stuk nr. 40, I), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Heemskerk (stuk nr. 33), tot het invoegen van een nieuw vierde lid.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie en de SGP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Van der Vlies/Rouvoet (stuk nr. 57, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de Groep Wilders, de Groep Lazrak, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de LPF voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fractie ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit nader gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 57 voorkomende nader gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Het vierde lid van artikel 11, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Van der Vlies/Rouvoet (stuk nr. 57, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 11 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 12 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van der Vlies (stuk nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de SGP en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 13, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Omtzigt (stuk nr. 40, II), wordt zonder stemming aangenomen

Artikel 14 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kant (stuk nr. 11), tot het invoegen van een artikel 14a.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Tonkens (stuk nr. 30, I), tot het invoegen van een artikel 14a.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 30 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

De artikelen 15 en 16 en het eerste lid van artikel 17 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kant (stuk nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Het tweede lid van artikel 17 wordt zonder stemming aangenomen.

Het derde lid van artikel 17, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Van der Vlies/Rouvoet (stuk nr. 57, II), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Schippers c.s. (stuk nr. 67, IA).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de Groep Wilders, de SGP, het CDA en de LPF voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de andere op stuk nr. 67 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Het vierde lid van artikel 17, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Schippers c.s. (stuk nr. 67, IA), wordt zonder stemming aangenomen.

Het vijfde lid van artikel 17, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Schippers c.s. (stuk nr. 67, IB), wordt zonder stemming aangenomen.

Het zesde en het zevende lid van artikel 17 worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 17 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 18, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Schippers c.s. (stuk nr. 67, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 19 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 20, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Omtzigt (stuk nr. 39, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 21 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kant c.s. (stuk nr. 29, I) tot het doen vervallen van artikel 22.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 29 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 22 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 23 t/m 27 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Heemskerk c.s. (stuk nr. 59, II).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 59 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Het eerste lid van artikel 28 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Tonkens/Kant (stuk nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Het tweede lid van artikel 28 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 28 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van der Vlies (stuk nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de Groep Wilders, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 29 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 30 t/m 32 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 33, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Omtzigt/Bakker (stuk nr. 38, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 34, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Omtzigt/Bakker (stuk nr. 38, III), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 35 t/m 38 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van der Vlies (stuk nr. 31, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 31 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Ik wijs erop dat dit amendement, afhankelijk van de uitslag van de stemming over amendement nr. 16 op wetsvoorstel 29762, moet worden aangepast. Indien dat amendement wordt verworpen, vervalt in het eerste onderdeel "of zorgtoeslagen".

In stemming komt het amendement-Omtzigt (stuk nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 39, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van der Vlies (stuk nr. 31, I) en het amendement-Omtzigt (stuk nr. 41), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 40 t/m 44 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Smits/Rouvoet (stuk nr. 28, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 28 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 45 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 46 t/m 56 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 57, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van der Vlies (stuk nr. 31, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 58 t/m 69 worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik constateer dat door de aanneming van het amendement-Van der Vlies (stuk nr. 31, III) een nieuw artikel 69a is ingevoegd.

Ik wijs erop dat dit amendement, afhankelijk van de uitslag van de stemming over amendement nr. 16 op wetsvoorstel 29762, moet worden aangepast. Indien dat amendement wordt verworpen, vervallen in artikel 69a, eerste lid, de dubbele punt, de aanduiding "a." alsmede onderdeel b.

De artikelen 70 t/m 91 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Tonkens c.s. (stuk nr. 35, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 35 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 92 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 93 t/m 112 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het subamendement-Kant c.s. (stuk nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor dit subamendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Heemskerk c.s. (stuk nr. 58) tot invoeging van een artikel 112a.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde subamendement-Kant c.s. (stuk nr. 66).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor dit gewijzigde subamendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Smilde/Bakker (stuk nr. 65).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Heemskerk c.s. (stuk nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 113, zoals het is gewijzigd door aanneming van het gewijzigde amendement-Smilde/Bakker (stuk nr. 65), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 114 t/m 118 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Heemskerk c.s. (stuk nr. 61) tot invoeging van een artikel 118a.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

De artikelen 119 t/m 121 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Rouvoet c.s. (stuk nr. 27) tot invoeging van een artikel 121a.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

De artikelen 122 t/m 125 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Alvorens het wetsvoorstel in stemming te brengen, geef ik gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen.

De heer Heemskerk (PvdA):

Voorzitter. Wij stemmen over een basisverzekering in de zorg met acceptatieplicht. Als die er komt, is dat goed nieuws voor sommige kwetsbare groepen die nu particulier verzekerd zijn. Het zorgstelsel wordt echter privaatrechtelijk ingericht. Door de no claim en de eigen risico's nemen de premieverschillen tussen zieken en gezonden fors toe en de wet plaatst zorgverzekeraars op grote afstand van de overheid. Het moeten gewone ondernemingen worden. Alle heil moet komen van marktwerking tussen deze private schadeverzekeraars en de shoppende zorgconsument. Mijn fractie zal tegen dit wetsvoorstel stemmen. Wij zijn voor het uitbouwen van meer competitie tussen ziekenfondsen, maar dan wel binnen een publiekrechtelijk domein. Dat geeft meer grip als de marktwerking mislukt. Bovendien komt dat de rechtspositie van burgers ten goede. Mijn fractie zal voor de Wet op de zorgtoeslag stemmen, want in het kader van deze wet gaat geld naar mensen die het nodig hebben. Ik teken hierbij aan dat het systeem van inkomenscompensatie niet deugt. Het amendement-Smits/Rouvoet (stuk nr. 28) betrof een grotendeels inkomensafhankelijke premie. Dat is eerlijker qua koopkracht. Het bespaart het rondpompen van geld, de onnodige bureaucratie van 10 miljoen formulieren en 500 extra ambtenaren!

De heer Van der Vlies (SGP):

Voorzitter. De SGP-fractie heeft een moeilijke afweging moeten maken over het wetsvoorstel dat nu voor de eindstemming voorligt. Deze wet regelt na jarenlange discussie eindelijk een stelsel, maar wel met als kern een verplicht basispakket voor iedereen. Het domein van de verplichte verzekering wordt er sterk door uitgebreid. Dat is in onze traditie een zwaarwegend minpunt.

Tegelijkertijd was er een andere dreigende werkelijkheid. Zou het wetsvoorstel ongewijzigd de eindstreep halen, dan komen mensen die op ethisch levensbeschouwelijke gronden bezwaar hebben tegen de verzekeringsgedachte als zodanig, de zogeheten gemoedsbezwaarden, alsmede zij die principiële moeite hebben met door hen controversieel geachte prestaties, in een ernstig gewetensconflict. Wij voelden en voelen ons voor hen in het bijzonder verantwoordelijk.

Vandaar dat wij amendementen hebben ingediend op de stuknummers 57 en 31. Het eerste amendement is overigens samen met collega Rouvoet ingediend. Over deze amendementen is indringend en van de zijde van kabinet en Kamer welwillend gesproken. Zij zijn tot onze dankbaarheid zojuist aanvaard. Dat laatste zou met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet voor mogelijk te houden zijn geweest als mijn fractie in het debat categorisch steun had ontzegd aan het wetsvoorstel.

Voorzitter. Wij behouden onze principiële stellingname in de grondhouding die ik zojuist heb verwoord, maar ter voorkoming van een indringend gewetensconflict voor gemoedsbezwaarden, zullen wij alles afwegende onze steun aan het wetsvoorstel niet onthouden.

De heer Rouvoet (ChristenUnie):

Voorzitter. De fractie van de ChristenUnie is steeds een warm voorstander geweest van een nieuw zorgstelsel, inclusief een basisverzekering met waarborgen voor belangrijke publieke randvoorwaarden. Wij hadden van meet af aan wel bedenkingen tegen een aantal keuzes van het kabinet in het voorliggende stelsel. Die bezwaren hadden betrekking op de vormgeving – de discussie over publiek versus privaat –, de premiestelling, de inhoud van het pakket – onder andere de zogenaamde controversiële verstrekkingen – en de kwestie van de gemoedsbezwaarden.

Wij hebben hierover uitvoerig gesproken en uiteindelijk zijn op lang niet alle punten de voorkeuren van mijn fractie gevolgd. Ik denk aan de zorgtoeslag in plaats van de organisatie van de solidariteit in het stelsel via een inkomensafhankelijke premie. Er zijn wel voor mijn fractie belangrijke verbeteringen aangebracht via de zojuist aanvaarde amendementen, bijvoorbeeld op het punt van de pro life-polissen en de gemoedsbezwaarden.

Wij vonden dat onze eindafweging het meest zuiver werd door ons de vraag te stellen of wij het verantwoord zouden vinden dat door onze tegenstem dit wetsvoorstel zou worden verworpen. Wij stelden ons dus in de positie dat onze stem doorslaggevend zou zijn. Wij wilden daarbij in rekening brengen dat het huidige stelsel verre van ideaal is en verbetering behoeft. Hoewel wij onze voorkeur op een aantal punten behouden en ook onze reserves tegen bepaalde onderdelen van het nu voorgestelde stelsel, vinden wij het alles afwegende niet verantwoord om onze steun aan de wijziging van het zorgstelsel te onthouden. Mijn fractie zal dan ook voor beide wetsvoorstellen stemmen.

Mevrouw Kant (SP):

Voorzitter. Eindelijk komt er na twintig jaar getouwtrek een nieuw zorgstelsel als het wetsvoorstel wordt aangenomen. Wij zouden daar heel graag blij mee willen zijn, maar wij zijn het niet. Na het lange getouwtrek, trekt namelijk de patiënt aan het kortste eind en dat was in ieder geval niet onze bedoeling.

Het is een stelsel met te veel markt en te weinig solidariteit. Te weinig solidariteit, omdat de no claim die al op 1 januari ingaat, ook in het stelsel wordt opgenomen. Daarbovenop komt nog een eigen risico waarvoor mensen die een wat lagere premie betalen, kunnen kiezen. Wij zijn hierop tegen, omdat er verschillende polissen komen in het nieuwe stelsel met verschillende mogelijkheden en keuzemogelijkheden en de luxe van het pakket bepaald wordt door de dikte van de portemonnee en de hoogte van de premie die je kunt opbrengen. Het zijn allemaal zaken waardoor de solidariteit in dit nieuwe stelsel onder druk komt te staan.

Op al die punten hebben wij natuurlijk amendementen ingediend. Die zijn echter zojuist allemaal verworpen. Daarnaast en dat telt ook, konden er op twee punten geen amendementen worden ingediend. Dat is allereerst het punt van de inkomensafhankelijke premies. Dit stelsel gaat ervoor zorgen dat iedereen in Nederland, of je nu in de bijstand zit of miljonair bent, exact dezelfde premie moet betalen. Dat vonden wij niet eerlijk, maar het indienen van een amendement zou destructief zijn voor dit wetsvoorstel. Nu zouden wij dat niet zo erg hebben gevonden, maar het was technisch gewoon niet mogelijk. Hetzelfde gold voor het andere amendement dat wij graag hadden willen indienen, namelijk het niet toestaan van winstoogmerk in de zorg. Ook dat zou een destructief amendement zijn, omdat het de mogelijkheid tot marktwerking en het maken van winst in de zorg onmogelijk had gemaakt.

Dat maakt al duidelijk dat wij een heel andere keuze hadden gemaakt voor een nieuw zorgstelsel in ons land. Wij hadden gekozen voor een zorgstelsel zonder winstoogmerk, waarin premiecenten van burgers niet terecht kunnen komen in de zakken van aandeelhouders, maar waarin premiecenten louter bedoeld zijn voor goede zorg. Als er geld overblijft, zou dit terug moeten vloeien naar de echte aandeelhouders, namelijk de premiebetalers. Zorg is geen markt en zorg moet gebaseerd zijn op solidariteit en dat is de reden waarom wij tegen het wetsvoorstel zullen stemmen.

Ook over de Wet op de zorgtoeslag wil ik nog een stemverklaring afleggen. Ik kan hier korter over zijn. Wij zullen wel voor de Wet op de zorgtoeslag stemmen, maar niet omdat wij dit een goede manier vinden. Wij hadden liever een stelsel gezien waarin mensen premie betalen naar draagkracht. Dat mag niet zo zijn. Als dat niet lukt, dan vinden wij dat wij mensen met lagere inkomens in ieder geval via de Wet op de zorgtoeslag iets terug moeten geven. Dat heeft niet onze voorkeur, maar het is in ieder geval een manier om de mensen iets tegemoet te komen. In dat voorstel stoort mij echter dat het vervolgens afhangt van de pet van het kabinet of mensen centen terugzien. Ook het ieder jaar ter discussie stellen van die toeslag is niet erg solidair. Beter iets dan niets.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de Groep Wilders, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven