Publicaties over dossier 29763

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met de wetsvoorstellen: - Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 en de Ziekenfondswet in verband met invoering van een identificatieplicht bij het verkrijgen van zorg, invoering van het Sofi-nummer in de Wtz 1998, elektronisch berichtenverkeer in de Ziekenfondswet en enige andere wijzigingen (fraudebestrijding zorgverzekeringswetten) (29623); - Regels inzake de aanspraak op een financiële tegemoetkoming in de premie van een zorgverzekering vanwege een laag inkomen (Wet op de zorgtoeslag) (29726); - Regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet) (29763), en over een tweetal moties (29623,29762,29763, D en E)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  29-06-2005 2004-2005 nr. 28, pagina 1301 - 1304 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Gezamenlijke behandeling van:het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 en de Ziekenfondswet in verband met invoering van een identificatieplicht bij het verkrijgen van zorg, invoering van het Sofi-nummer in de Wtz 1998, elektronisch berichtenverkeer in de Ziekenfondswet en enige andere wijzigingen (fraudebestrijding zorgverzekeringswetten) (29623);het wetsvoorstel Regels inzake de aanspraak op een financiële tegemoetkoming in de premie van een zorgverzekering vanwege een laag inkomen (Wet op de zorgtoeslag) (29726);het wetsvoorstel Regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet) (29763).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-06-2005 2004-2005 nr. 27, pagina 1183 - 1263 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 27 april 2005 over voortgang Zorgverzekeringswet, te weten de motie-Smilde c.s. over een aangepaste regeling voor zittend ziekenvervoer (29763, nr. 77), de motie-Omtzigt/Schippers over parameters voor verevening (29763, nr. 78), de motie-Omtzigt over heffing van de werkgeversbijdrage over het inkomen uit alimentatie (29763, nr. 79), de motie-Kant over opname van de aanspraak op mondzorg in het ontwerpbesluit Zorgverzekering (29763, nr. 80), de motie-Kant over opname van de aanspraak op zorg door mondhygiënisten in het ontwerpbesluit Zorgverzekering (29763, nr. 81), de motie-Kant over beperkingen terzake van dieetadvies (29763, nr. 82), de motie-Kant over opname van vergoeding dieetkosten op medische indicatie in het ontwerpbesluit Zorgverzekering (29763, nr. 83), de motie-Kant over het niet heffen van een eigen bijdrage bij bemiddeling bij geschillen (29763, nr. 84) en een aantal andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-06-2005 2004-2005 nr. 86, pagina 5132 - 5134 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 27 april 2005 over voortgang Zorgverzekeringswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-06-2005 2004-2005 nr. 85, pagina 5061 - 5070 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 1 juni 2005

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  02-06-2005 2004-2005 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 27 mei 2005

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  30-05-2005 2004-2005 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 24 februari 2005

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  25-02-2005 2004-2005 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet) (29763)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-01-2005 2004-2005 nr. 37, pagina 2501 - 2505 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de gezamenlijke behandeling van de wetsvoorstellen Regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet) (29763) en Regels inzake de aanspraak op een financiële tegemoetkoming in de premie van een zorgverzekering vanwege een laag inkomen (Wet op de zorgtoeslag) (29762), te weten de motie-Tonkens c.s. over risicoselectie (29763, nr. 46), de motie-Kant/Tonkens over de marktwerking in de zorg (29763, nr. 47), de motie-Heemskerk over de restitutiepolissen (29763, nr. 48) en 10 andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-01-2005 2004-2005 nr. 37, pagina 2506 - 2507 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  de voorzetting van de behandeling van:het wetsvoorstel Regels inzake de aanspraak op een financiële tegemoetkoming in de premie van een zorgverzekering vanwege een laag inkomen (Wet op de zorgtoeslag) (29762);het wetsvoorstel Regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet) (29763).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-01-2005 2004-2005 nr. 35, pagina 2336 - 2365 Tweede Kamer der Staten-Generaal