Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-04-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20072008-5309-5310".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 29675
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2008-04-15
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 5310
Identifier h-tk-20072008-5309-5310
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 5309-5310
Pskey HAN8274A07
Publicatiedatum 2008-04-29
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 76
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Handeling
Startpagina 5309
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de mosselzaadvisserij in de Waddenzee, te weten de motie-Graus over vaststelling van de waarde van de mosselsector op 1 januari 2008 door een nulmeting (29675, nr. 32), de motie-Van der Staaij c.s. over het, indien nodig, compenseren van de financiële consequenties van ingetrokken vergunningen (29675, nr. 33), de motie-Snijder-Hazelhoff over het opnemen van de afwegingscriteria uit de VHR in de Natuurbeschermingswet (29675, nr. 34) en een aantal andere moties
Vergaderjaar 2007-2008