Aan de orde is de behandeling van:

het voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in verband met de openbaarheid van procedurevergaderingen van commissies (31298, nr. 1).

De voorzitter:

Ik stel voor, dit voorstel zonder stemming aan te nemen en deze wijziging met ingang van 15 januari 2008 in werking te laten treden.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven