Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-02-2007 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20062007-2622-2622-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30950
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2007-02-15
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 2622
Identifier h-tk-20062007-2622-2622-1
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Migratie en integratie | Integratie
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 2622-2622
Pskey HAN8098A18
Publicatiedatum 2007-02-28
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 44
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Handeling
Startpagina 2622
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over discriminatie, te weten de motie-Teeven over één aangewezen coördinerend bewindspersoon voor het beleidsveld van discriminatiebestrijding (30950, nr. 3), de motie-Jasper van Dijk over het opnemen van discriminatie in de Arbeidsomstandighedenwet (30950, nr. 4), de motie-Jasper van Dijk over een eenduidig systeem van aangifte en registratie van discriminatiezaken bij Nederlandse politiekorpsen (30950, nr. 5), de motie-Fritsma/Teeven over opheffing van de Commissie Gelijke Behandeling (30950, nr. 6) en de motie-Dibi over een landelijke voorlichtingscampagne inzake mogelijkheden voor melding van discriminatie (30950, nr. 7)
Vergaderjaar 2006-2007