Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015

Agenda opgesteld 14 november 2014

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 18 november

14.00 uur

Woensdag 19 november

10.15 uur

Donderdag 20 november

10.15 uur

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Personeel van de begroting Defensie voor het jaar 2015

De Voorzitter: mw. Hachchi verzoekt haar aangehouden motie op stuk nr. 23 in stemming te brengen.

34 000-X, nr. 17

– de motie-Knops/Hachchi over duidelijkheid over de pakketvergelijking

34 000-X, nr. 18

– de motie-Knops over een inhaalslag op het gebied van loonontwikkeling

34 000-X, nr. 19

– de motie-Eijsink/Bosman over onevenredige effecten op het ondersteunend personeel

34 000-X, nr. 20

– de motie-De Roon/Wilders over het uniformverbod in de openbare ruimte

34 000-X, nr. 21

– de motie-Hachchi c.s. over een uitzondering voor functioneel leeftijdsontslag

34 000-X, nr. 22

– de motie-Hachchi/Segers over aanscherpen van de regels voor het bijverdienen

34 000-X, nr. 23

– de motie-Hachchi over het schrappen van de aanwijzing over extern optreden

34 000-X, nr. 24

– de motie-Segers/Eijsink over een thuisfrontcheck

34 000-X, nr. 25

– de motie-Van Klaveren over een loonsverhoging voor defensiepersoneel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Materieel van de begroting Defensie voor het jaar 2015

34 000-X, nr. 26

– de motie-Knops over het op peil brengen van de voorraden munitie en reservedelen

34 000-X, nr. 27

– de motie-Knops over opschorten van de verkoop van modern materieel

34 000-X, nr. 28

– de motie-De Roon over de fabrikant aansprakelijk stellen voor de extra kosten van vervangende capaciteit

34 000-X, nr. 29

– de motie-Hachchi over openbreken van het contract met de fabrikant van de NH90

34 000-X, nr. 30

– de motie-Hachchi over de transitieperiode van F-16 naar F-35

34 000-X, nr. 31

– de motie-Bontes over het opnieuw in gebruik nemen van wapensystemen

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015

34 000-X, nr. 43

– de motie-Jasper van Dijk over de coulanceregeling inzake PX-10

34 000-X, nr. 44

– de motie-Jasper van Dijk over onderzoeksvragen inzake chroomhoudende verf

34 000-X, nr. 45

– de motie-Knops over het verhogen van de defensiebegroting met 250 miljoen

34 000-X, nr. 46

– de motie-Knops c.s. over een veelzijdig inzetbare krijgsmacht

34 000-X, nr. 47

– de motie-Knops over opheffen van het Budget Internationale Veiligheid

34 000-X, nr. 48

– de motie-De Roon over niet aanstellen van defensiepersoneel met een dubbele nationaliteit

34 000-X, nr. 49

– de motie-De Roon over ombouwen van de MQ-9 Reapers tot wapendragers

34 000-X, nr. 50

– de motie-Hachchi c.s. over een plan van aanpak voor operationele gereedheid

34 000-X, nr. 51

– de motie-Hachchi/Van Ojik over ontwikkeling van en deelname aan multinationale eenheden

34 000-X, nr. 52

– de motie-Hachchi/Knops over investeringsverplichtingen en investeringsuitgaven

34 000-X, nr. 53

– de motie-Hachchi c.s. over budget voor vervanging van de F-16

34 000-X, nr. 54 (ingetrokken)

– de motie-Segers c.s. over uitgangspunten voor militaire samenwerking

34 000-X, nr. 55

– de motie-Segers over de benodigde capaciteit van de MIVD

Stemming

6. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 (onderdeel Landbouw en Natuur)

34 000-XIII, nr. 57

– de motie-Van Gerven over redden van het Noord-Hollands landschap

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de gang van zaken m.b.t. het onderzoek naar giftige stoffen bij Defensie

De Voorzitter: mw. Hachchi trekt haar motie op stuk nr. 37 in.

34 000-X, nr. 37 (ingetrokken)

– de motie-Hachchi c.s. over het aanstellen van een nieuwe, onafhankelijke taskforceleider

34 000-X, nr. 38

– de motie-Jasper van Dijk over duidelijkheid verschaffen aan mensen met gezondheidsklachten

34 000-X, nr. 39

– de motie-Jasper van Dijk over het PX-10-onderzoek van het RIVM

34 000-X, nr. 40

– de motie-Eijsink c.s. over tussenresultaten van onderzoeken9beschikbaar stellen

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

33 979

Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

33 979 (bijgewerkt t/m amendement nr. 41)

– artikel I, aanhef

– amendement Ouwehand/Thieme (30,I)

– amendement Dik-Faber c.s. (34,I)

– onderdeel A

– amendement Dik-Faber c.s. (34,II) (invoegen onderdeel Aa)

– onderdelen B en C

– gewijzigd amendement Smaling/Schouw (27,I)

 • Indien 27 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Smaling c.s. (28,I)

 • Indien 27 verworpen:

 • – amendement Dik-Faber (16)

 • Indien 27 verworpen:

 • – amendement Ouwehand/Thieme (8)

 • Indien 27 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dikkers/Schouw (41)

 • – gewijzigd amendement Smaling c.s. (28,II en III)

 • Indien 14 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Karabulut (13)

 • – amendement Karabulut (9)

  • Indien 27 en 9 verworpen:

  • – amendement Dijkgraaf/Graus (9)

  • Indien 27 en 8 verworpen:

  • – amendement Smaling c.s. (35,I)

  • Indien 14 en 13 verworpen:

  • – amendement Karabulut (10)

  • – amendement De Graaf (12)

– gewijzigd amendement Smaling/Schouw (27,II)

 • Indien 27 verworpen:

 • – amendement Dik-Faber (16)

 • Indien 27 verworpen:

 • – amendement Ouwehand/Thieme (8)

 • Indien 27 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dikkers/Schouw (41)

 • – gewijzigd amendement Smaling c.s. (28,II en III)

 • Indien 14 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Karabulut (13)

 • – amendement Karabulut (9)

  • Indien 27 en 9 verworpen:

  • – amendement Dijkgraaf/Graus (9)

  • Indien 27 en 8 verworpen:

  • – amendement Smaling c.s. (35,I)

  • Indien 14 en 13 verworpen:

  • – amendement Karabulut (10)

  • – amendement De Graaf (12)

 • Indien 27 en 9 verworpen:

 • Indien 27 verworpen:

 • – amendement Ouwehand/Thieme (8)

 • Indien 27 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dikkers/Schouw (41)

 • – gewijzigd amendement Smaling c.s. (28,II en III)

 • Indien 14 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Karabulut (13)

 • – amendement Karabulut (9)

  • – amendement Dijkgraaf/Graus (9)

  • Indien 27 en 8 verworpen:

  • – amendement Smaling c.s. (35,I)

  • Indien 14 en 13 verworpen:

  • – amendement Karabulut (10)

  • – amendement De Graaf (12)

 • Indien 27 verworpen:

 • – amendement Ouwehand/Thieme (8)

 • Indien 27 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dikkers/Schouw (41)

 • – gewijzigd amendement Smaling c.s. (28,II en III)

 • Indien 14 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Karabulut (13)

 • – amendement Karabulut (9)

  • Indien 27 en 8 verworpen:

  • – amendement Smaling c.s. (35,I)

  • Indien 14 en 13 verworpen:

  • – amendement Karabulut (10)

  • – amendement De Graaf (12)

 • Indien 27 en 8 verworpen:

 • Indien 27 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dikkers/Schouw (41)

 • – gewijzigd amendement Smaling c.s. (28,II en III)

 • Indien 14 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Karabulut (13)

 • – amendement Karabulut (9)

  • – amendement Smaling c.s. (35,I)

  • Indien 14 en 13 verworpen:

  • – amendement Karabulut (10)

  • – amendement De Graaf (12)

– gewijzigd amendement Smaling/Schouw (27,III)

 • Indien 27 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dikkers/Schouw (41)

 • – gewijzigd amendement Smaling c.s. (28,II en III)

 • Indien 14 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Karabulut (13)

 • – amendement Karabulut (9)

  • Indien 14 en 13 verworpen:

  • – amendement Karabulut (10)

  • – amendement De Graaf (12)

– gewijzigd amendement Smaling/Schouw (27,IV)

– onderdeel D

– amendement Ouwehand/Thieme (30,II)

– amendement Smaling c.s. (31)

– amendement Geurts (20)

– amendement Geurts (25)

– onderdeel E

– onderdelen F t/m I

– artikel I

– amendement Ouwehand/Thieme (30,III)

– artikel II

– amendement Smaling c.s. (35,II)

– artikel III

– amendement Ouwehand/Thieme (29)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet verantwoorde groei melkveehouderij

De Voorzitter: mw. Ouwehand wenst haar motie op stuk nr. 44 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 979, nr. 37

– de motie-Smaling over de definitie van het begrip «grondgebondenheid»

33 979, nr. 38 (aangehouden)

– de motie-Smaling over de begrenzing voor de ontwikkeling van melkveehouderij

33 979, nr. 53 (gewijzigd, was nr. 39 en aangehouden)

– de motie-Ouwehand c.s. over onderzoek naar de mogelijkheden om het kalf bij de moederkoe te laten opgroeien

33 979, nr. 40

– de motie-Ouwehand/Thieme over een verbod op megastallen van meer dan 250 melkkoeien

33 979, nr. 42

– de motie-Ouwehand/Thieme over uitfaseren van vruchtbaarheidshormonen in de melkveehouderij

33 979, nr. 43

– de motie-Ouwehand/Thieme over de aanpak van pootproblemen bij koeien

33 979, nr. 44 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand/Thieme over de aanpak van melkziekte

33 979, nr. 45

– de motie-Ouwehand over het wettelijk borgen van de grondgebondenheid

33 979, nr. 46

– de motie-Ouwehand over het maximeren van de melkproductie per hectare

33 979, nr. 47

– de motie-Ouwehand over een breder wettelijk kader voor het behalen van milieu en natuurdoelen

33 979, nr. 48

– de motie-Ouwehand over opties voor het behoud van grondgebonden melkveehouderij

33 979, nr. 49

– de motie-Ouwehand over het niet versoepelen van de milieunormen

33 979, nr. 50

– de motie-Geurts over in kaart brengen van de effecten van verplichte weidegang

33 979, nr. 51

– de motie-Dik-Faber over melkveebedrijven met plaatsingsruimte voor fosfaat

33 979, nr. 52

– de motie-Dikkers/Smaling over een hoofdlijnenbrief over de invulling van de AMvB

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

33 954

Implementatie van richtlijn 2011/99/EU van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 december 2011 betreffende het Europees beschermingsbevel (PbEU L 338)

– artikelen I t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

33 975

Wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB)

33 975 (bijgewerkt t/m amendement nr. 14)

– amendement Weyenberg (14,I)

 • Indien 14 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Karabulut (13)

 • – amendement Karabulut (9)

  • Indien 14 en 13 verworpen:

  • – amendement Karabulut (10)

  • – amendement De Graaf (12)

 • Indien 14 en 13 verworpen:

  • – amendement Karabulut (10)

  • – amendement De Graaf (12)

– artikel I

– amendement Weyenberg (14,II)

– artikel II

– amendement Weyenberg (14,III)

– artikel III

– amendement Voortman (8)

– artikel IV

– amendement Weyenberg (14,IV)

– artikel V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet taaleis WWB

33 975, nr. 15

– de motie-De Graaf over de rekening voor de taaltoets neerleggen bij deelnemer

33 975, nr. 16

– de motie-Van Weyenberg/Ulenbelt over consultatie van de verantwoordelijke bestuurslaag

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

33 264, nr. 5

Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de herbenoeming van twee zittende substituut-ombudsmannen

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling vastgelegd in Kamerstuk 24 663, conform het voorstel van de waarnemend Nationaal ombudsman te besluiten en mevrouw mr. A. Stehouwer te herbenoemen tot substituut-ombudsman. Aldus besloten.

De Voorzitter: de fractie van de PVV heeft verzocht om, conform de artikelen 74 t/m 83 van het Reglement van Orde, schriftelijk te stemmen over het voorstel van de waarnemend Nationaal ombudsman om de heer M.L.M. Dullaert te herbenoemen tot substituut-ombudsman, tevens Kinderombudsman.

34 000-V

14. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2015

34 000-XVI

15. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015

34 000-XVII

16. Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2015

17. Debat over de kwaliteit in de verpleeghuizen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

18. Debat over de artikel 100-brief inzake de Nederlandse bijdrage aan NAVO-missie Afghanistan (plenaire afronding in één termijn)

29 248, nr. 275

19. VSO inzake Overheveling specialistische geneesmiddelen 2015 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VAO IGZ (AO d.d. 30/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 524, nr. 215

21. VSO Conceptregeling Kwaliteitsafspraken mbo 2015 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Ebola (AO d.d. 8/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP) (AO d.d. 10/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 976

24. Herstel van wetstechnische gebreken alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu (Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014)

34 005

25. Wijziging van het Reglement van Orde in verband met het opnemen van de mogelijkheid voor commissies om langs schriftelijke weg te besluiten

34 070

26. Wijziging van het Reglement van Orde in verband met wijzigingen van de bepalingen ter zake van door de leden der Kamer bij te houden registers van nevenactiviteiten, buitenlandse reizen en geschenken

34 028, nrs. 1 en 2

27. verslagen van de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Langetermijnagenda

25, 26 en 27 november (week 48)

– Begroting Veiligheid en Justitie (VI)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Stemmingen over alle begrotingen (amendementen en wetsvoorstellen)

– VSO Aanbieding Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (30 373, nr. 50)

– VAO Decentrale energie, (AO d.d. 23/09)

– VAO Examens in het onderwijs (AO d.d. 09/10)

– VAO Roc's die kwetsbare jongeren niet aannemen voor een beroepsopleiding (AO d.d. 09/10)

– VAO Natuurbeleid (AO d.d. 02/10)

– VSO Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013

– VAO Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg (AO d.d. 24/09)

– VAO Voedselschandaal Foppen (AO d.d. 02/10)

– VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche) (32 127, nr. 201)

– VAO Wegverkeer en Verkeersveiligheid (AO d.d. 09/10)

– VAO Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi (AO d.d. 16/10)

– VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10)

– VAO Internationale ontwikkelingen op fiscaal terrein (AO d.d. 16/10)

– VAO Grondstoffen en afval (AO d.d. 16/10)

– VAO Belastingdienst (AO d.d. 08/10)

– VSO over het Advies Corbey inzake dubbeltelling biobrandstoffen, ILUC-akkoord en toezeggingen biobrandstoffenbeleid (32 813, nr. 95)

– VAO Auteursrechten (AO d.d. 05/11)

– VAO Informatievoorziening en ICT bij Defensie (AO d.d. 05/11)

– VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 05/11)

– VAO Informatievoorziening zorguitgaven (AO d.d. 05/11)

– VAO Leefomgeving (AO d.d. 06/11)

– VAO Langer zelfstandig wonen (AO d.d. 06/11)

– VAO Integriteit en verwevenheid (AO d.d. 06/11)

– VAO DigiD (AO d.d. 11/11)

– VAO MINUSMA Mali (AO d.d. 11/11)

– VAO Telecommunicatie (AO d.d. 12/11)

– VAO Integratieonderwerpen (AO d.d. 12/11)

– VAO Decentralisatieproject (AO d.d. 12/11)

33 985 (Goedkeuring van het op 18 december 2013 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2014, 22 en 128.))

33 961 (Aanpassing van het sanctiemechanisme voor decentrale overheden van de Wet houdbare overheidsfinanciën)

2, 3 en 4 december (week 49)

– Rapport van de Enquêtecommissie Woningcorporaties (debat met de commissie) (33 606, nrs. 3 t/m 10)

– VAO BTW bij samenwerken gemeenten (AO d.d. 09/10)

34 015 (Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Participatiewet en de Wet op de huurtoeslag in verband met het toekennen van een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet en intrekking van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen)

33 587 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeerbelasting per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut)) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut))

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)) (tweede termijn Kamer en regering)

33 712 (voorstel van wet van de leden Gesthuizen en Van Oosten tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen jegens diegenen die handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf of organisatie en wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van acquisitiefraude)

34 026 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake overgang van de wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven)

9, 10 en 11 december (week 50)

– Burgerinitiatief «Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst» (33 898, nr. 1)

– Rapport van de Tijdelijke commissie ICT (debat met de commissie) (33 326, nrs. 4 t/m 6)

33 738 (Wijziging van de Tabakswet (verhoging strafmaximum overtreding rookverbod en leeftijdsgrens verkoop tabaksproducten))

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten)

33 873 (Goedkeuring van het op 24 juni 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 15 tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 130 en 233))

33 775 (Wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen)

33 802 (Wet taken meteorologie en seismologie)

33 865 (Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) + 33 866 (Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73))

33 722 (voorstel van wet van het lid Van der Steur (Wet registermediator)) + 33 723 (voorstel van wet van het lid Van der Steur (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht)) + 33 727 (voorstel van wet van het lid Van der Steur (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht))

33 796 (Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het wettelijk regelen van de verbetertermijn voor zeer zwakke instellingen die bestaan uit basisscholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en scholen als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs)

33 948 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het bevorderen van een arbeidsmarktrelevant en doelmatig opleidingenaanbod in het beroepsonderwijs (macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs))

33 971 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in het basisregister onderwijs)

33 308 Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet auteurscontractenrecht)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen)

33 646 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen)

33 882 (Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast)

16, 17 en 18 december (week 51)

– Najaarsnota 2013 (17/12)

– Debat over de agenda van de Europese Top (17/12)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01) (te agenderen na ommekomst van antwoorden op vragen van de commissie)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid))

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (Minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antw. 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (tweede termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

Te agenderen debatten

1. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ + Minister VWS) (antwoord 1e termijn + re-en dupliek)

2. Debat over het Energieakkoord en de doelen voor duurzame energie en energiebesparing (Van Tongeren) (Minister EZ + Minister W&R)

3. Debat over zorgfraude (Otwin van Dijk) (Staatssecretaris + Minister VWS)

4. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

5. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

6. Debat over de stijging van het aantal meldingen van racisme (Yücel) (Minister SZW)

7. Debat over het bericht dat de kinderbijslag niet gekort mag worden in het buitenland (De Graaf) (Minister SZW)

8. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal (Merkies) (Minister Fin.)

9. Debat over de jaarcijfers van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

10. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (Staatssecretaris OC&W)

11. Debat over het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien en over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de risico’s van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie (Dikkers) (Minister VWS en Staatssecretaris EZ) (voorafgegaan door een brief)

12. Debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt (Thieme) (Staatssecretaris EZ)

13. Debat over het bericht «Gemeenten saboteren mantelzorgers» (Monasch) (Minister voor W&R en Staatssecretaris VWS)

14. Debat over het bericht «Medisch dossier bij huisarts vol fouten» (Van Veen) (Minister VWS)

15. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J)

16. Debat over ouderenmishandeling (Agema) (Staatssecretaris VWS)

17. Debat over de situatie in Oekraïne (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

18. Debat over de situatie in Israël en Gaza (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

19. Debat over de bedreigde terminale thuiszorg (Van Weyenberg) (Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris VWS en Minister SZW)

20. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

21. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ)

22. Debat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (Minister EZ en Minister VWS)

23. Debat over kinderarbeid in ontwikkelingssamenwerkingslanden (Van Laar) (Minister BuHa/OS)

24. Debat over het bericht dat het UWV werkzoekenden in de armen van oplichters stuurt (Pieter Heerma) (Minister SZW)

25. Debat over de gaswinning in Groningen (Agnes Mulder) (Minister EZ)

26. Debat over belastingontwijking (Klaver) (Minister Financiën)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de JSF (De Roon) (Minister EZ, Minister Defensie)

2. Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Buitenlandse Zaken m.b.t. een mogelijk EU lidmaatschap voor Turkije (Omtzigt)

3. Dertigledendebat over het wegsluizen van geld via Nederland door Oekraïense oligarchen en over het bericht «Fiscale roadshow trok ook langs Indonesië en Thailand» (Merkies/Omtzigt) (Staatssecretaris en Minister Financiën, Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over de bouw van een megastal in Grubbenvorst (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

5. Dertigledendebat over het bericht van Actiz dat de verzorgingshuizen te snel sluiten (Agema) (Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over de weigering van zorgverzekeraars om de regioplannen Spoedeisende Hulp openbaar te maken (Van Gerven) (Minister VWS)

7. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (Graus) (Staatssecretaris EZ)

8. Dertigledendebat over het bericht dat 40% van de gemeenten denkt de ouderenzorg niet of nauwelijks te kunnen betalen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

9. Dertigledendebat over het bericht dat huisartsen alarm slaan over de ouderenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

10. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling van ouderen (Klein) (Minister SZW)

11. Dertigledendebat over het bericht «Leenstelsel schaadt studeren» (Rog) (Minister W&R en Minister OCW)

12. Dertigledendebat over het recht op zorg (Keijzer)

(Staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over het nieuwe klimaatrapport van het IPCC (Ouwehand) (Staatssecretaris I&M)

14. Dertigledendebat over het rapport van de OESO over de arbeidsmarktpositie van ouderen (Klein) (Minister SZW)

15. Dertigledendebat over het vertrouwen van advocaten in het justitiebeleid van het kabinet (Schouw) (Minister en Staatssecretaris V&J)

16. Dertigledendebat over de stijgende topinkomens in de ouderenzorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over de regierol van de zorgverzekeraars in het zorgstelsel (Klever) (Minister VWS)

18. Dertigledendebat over de ontwikkelingen met betrekking tot het vormen van een megaprovincie (Bosma) (Minister BZK)

19. Dertigledendebat over de salarisverhoging voor topmanagers van ABN AMRO (Van Hijum) (Minister van Financiën)

20. Dertigledendebat over problemen met Wajongers op de arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister SZW)

21. Dertigledendebat over de sterk gedaalde dieselverkoop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

22. Dertigledendebat over gemeentelijke opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers (Van Hijum) (Staatssecretaris Veiligheid & Justitie)

23. Dertigledendebat over het volgen van foute artsen (Bruins Slot) (Minister VWS)

24. Dertigledendebat over de huurstijging (Karabulut) (Minister W&R)

25. Dertigledendebat over het oordeel van de commissie MER over het luchthavenbesluit Lelystad (Hachchi) (Staatssecretaris I&M)

26. Dertigledendebat over het gebruik van giftige verf bij Defensie (Hachchi) (Minister Defensie)

27. Dertigledendebat over meer vrouwen in topfuncties (Yücel) (Minister OC&W en Minister SZW)

28. Dertigledendebat over de aanbestedingen bij de Nationale Politie (Oskam) (Minister V&J)

29. Dertigledendebat over het verlies aan banen in het gevangeniswezen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

30. Dertigledendebat over het toelaten van uitgeprocedeerde asielzoekers in het kader van het kinderpardon (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

31. Dertigledendebat over de «Grenseffectentoets» (Graus) (Minister van EZ)

32. Dertigledendebat over de subsidie voor windmolens op zee (Van Tongeren) (Minister EZ)

33. Dertigledendebat over de uitspraken van de premier over onzinverhalen in de zorg (Agema) (Minister-President)

34. Interpellatie-Omtzigt over tekortkomingen in de Europese begroting (Minister BuZa)

35. Dertigledendebat over de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten over asielbeleid (Voordewind) (Staatssecretaris V&J)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 17 november van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het onderdeel Water van de begroting voor 2015

Maandag 17 november van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het onderdeel Politie van de begroting voor 2015

Maandag 17 november van 17.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over het onderdeel Energie van de begroting voor 2015

Maandag 24 november van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel Media van de begroting voor 2015

Maandag 24 november van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het MIRT

Maandag 1 december van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over de Initiatiefnota van de leden Bosman en Van Raak over het Nederlandse Gemenebest (33 689)

Recesperiodes

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 18 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 17 maart en geen vergadering op woensdag 18 maart 2015)

Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Herfstreces 2015: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2015

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Spreektijden

begrotingsbehandeling

(incl. de Algemene

Financiële Beschouwingen)

(Stand van zaken

per 14 november)

VVD:

219

minuten

PvdA:

181

minuten

SP:

125,5

minuten

CDA:

93

minuten

PVV:

130

minuten

D66:

96,5

minuten

ChristenUnie:

62

minuten

GroenLinks:

65,5

minuten

SGP:

54,5

minuten

PvdD:

30

minuten

50PLUS/Baay-Timmerman:

51

minuten

50PLUS/Klein:

51

minuten

Groep Bontes/Van Klaveren:

28

minuten

Van Vliet:

30

minuten