Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533326 nr. 4

33 326 Parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid

Nr. 4 BRIEF VAN DE TIJDELIJKE COMMISSIE ICT-PROJECTEN BIJ DE OVERHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 oktober 2014

De tijdelijke commissie ICT biedt u hierbij het eindrapport aan van het parlementaire onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid, dat zij op grond van de haar op 5 juli 2012 gegeven opdracht (33 326, nr. 1) heeft uitgevoerd. Het eindrapport heeft de titel «Naar grip op ICT – Parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid.»

De onderzoeken die in opdracht van de tijdelijke commissie ICT zijn uitgevoerd door Policy Research Corporation zijn als bijlage beschikbaar.1 Het betreft de volgende onderzoeken:

  • Eindrapport en Bijlagenboek casusonderzoek: parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid (2013).

  • Eindrapport en Bijlagenboek: verdiepingsonderzoek voor het parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid (2014).

In de bijlage met Kamerstuknummer 33 326, nr. 6, vindt u de verslagen van de openbare hoorzittingen, de correspondentie met het kabinet, en het schema ICT-sector Rijk van de Minister voor Wonen en Rijksdienst.

Gelet op zowel de breedte als de ernst van de geanalyseerde problematiek én de voorgestelde oplossingen acht de commissie het gewenst dat het debat in uw Kamer niet louter door ICT-woordvoerders zal worden gevoerd.

De voorzitter van de commissie, Elias

De griffier van de commissie, Lemaier

Commissie

Van links naar rechts de leden van de tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid: P.H. van Meenen, H.G.J. Bruins Slot, T.M.C. Elias (voorzitter), H. Fokke, P. Ulenbelt (ondervoorzitter).

Staf

Van links naar rechts de staf van de tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid: E.M. Naborn, M.T.E. van Keulen, C.E. Koops, E.M.H. Lemaier, J.P.M. Cartens, M. Bilgin-Öncü, G.C.J. van Roon.


X Noot
1

Zie bijlage bij Kamerstuknummer 33 326, nr. 5.