Kamerstukken in dossier 33727

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator); Brief regering; Initiatiefwetsvoorstellen mediation

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-07-2015 2014-2015 Kamerstuk 33722, nr. 24 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht); Brief lid / fractie; Brief van het lid Van Oosten ter overname en intrekking van het voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 33727, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (22 kB)

  Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator); Brief lid / fractie; Brief van het lid Van der Steur met een schriftelijke reactie op amendementen ingediend bij de Wet registermediator, de Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht en de Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 33722, nr. 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht); Amendement; Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat het bestuursorgaan belanghebbenden in de gelegenheid moet stellen om deel te nemen aan mediation

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 33727, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Nota van wijziging Download icon PDF (7 kB)

  Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht); Nota van wijziging; Nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-12-2014 2014-2015 Kamerstuk 33727, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht); Amendement; Amendement van het lid Schouw dat dit voorstel wijzigt in verband met de wijzigingen in de Wet registermediator (33 722)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-12-2014 2014-2015 Kamerstuk 33727, nr. 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (28 kB)

  Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag (herdruk)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-10-2014 2013-2014 Kamerstuk 33727, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (41 kB)

  Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 33727, nr. 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (179 kB)

  Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht); Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s); Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en reactie van de initiatiefnemer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33723, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (179 kB)

  Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator); Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s); Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en reactie van de initiatiefnemer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33722, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal