Kamerstukken in dossier 33712

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Gesthuizen en Van Oosten tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen jegens diegenen die handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf of organisatie en wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van acquisitiefraude; Geleidende brief; Geleidende brief van de leden Van Gesthuizen en Van Oosten bij Voorstel van wet van de leden Gesthuizen en Van Oosten tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen jegens diegenen die handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf of organisatie en wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van acquisitiefraude

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-08-2013 2012-2013 Kamerstuk 33712, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Gesthuizen en Van Oosten tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen jegens diegenen die handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf of organisatie en wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van acquisitiefraude; Amendement; Amendement van het lid Oskam waarmee voorlopige hechtenis kan worden toegepast bij verdenking van aquisitiefraude.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 33712, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Gesthuizen en Van Oosten tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen jegens diegenen die handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf of organisatie en wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van acquisitiefraude; Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet van de leden Gesthuizen en Van Oosten tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen jegens diegenen die handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf of organisatie en wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van acquisitiefraude

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-08-2013 2012-2013 Kamerstuk 33712, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Gesthuizen en Van Oosten tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen jegens diegenen die handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf of organisatie en wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van acquisitiefraude; Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting bij het Voorstel van wet van de leden Gesthuizen en Van Oosten tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen jegens diegenen die handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf of organisatie en wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van acquisitiefraude

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-08-2013 2012-2013 Kamerstuk 33712, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Advies KvK

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33712, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Gesthuizen en Van Oosten tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen jegens diegenen die handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf of organisatie en wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van acquisitiefraude; Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s); Advies Afdeling advisering van de Raad van State en reactie van de indieners

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33712, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Advies Nederlandse Vereniging van Banken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33712, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Advies NVvR

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33712, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Advies College van Procureurs-Generaal

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33712, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Advies VNO/NCW MKB

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33712, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal