Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533264 nr. 5

33 264 Benoeming substituut-ombudsman

Nr. 5 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 oktober 2014

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft in haar vergadering van 30 oktober 2014 de brief d.d. 14 oktober 2014 van de waarnemend Nationale ombudsman besproken waarin hij voorstelt de zittende substituut-ombudsmannen,

mevrouw mr. A. Stehouwer en

de heer M.L.M. Dullaert (tevens Kinderombudsman)

per 1 januari 2015 te herbenoemen als substituut-ombudsmannen voor een termijn die eindigt èèn jaar na de datum van aftreden van de huidige waarnemend Nationale ombudsman (Kamerstuk 33 264, nr. 4).

De commissie stelt aan de Kamer voor conform het voorstel van de waarnemend Nationaal ombudsman te besluiten en de substituut-ombudsmannen voor genoemde termijn te herbenoemen.

De voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, Berndsen-Jansen

De waarnemend griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, Hendrickx