17 Stemmingen moties Tekort aan arbeidskrachten

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het tekort aan arbeidskrachten,

te weten:

  • -de motie-Tielen c.s. over verbetervoorstellen voor omscholing (29544, nr. 940);

  • -de motie-Tielen/Palland over het mkb extra prioriteit geven in de aanpak van krapte op de arbeidsmarkt (29544, nr. 941);

  • -de motie-Van Weyenberg/Tielen over in gesprek gaan met sociale partners om uitbreiding van gewerkte uren te bevorderen (29544, nr. 942);

  • -de motie-Van Weyenberg/Smeulders over de wijze van afhandeling van verzoeken om uitbreiding van arbeidsduur (29544, nr. 943);

  • -de motie-Van Kent over het stelsel van toeslagen zo inrichten dat meer werken altijd lonend is (29544, nr. 944);

  • -de motie-Van Kent over het volgen van een opleiding voor mensen met een werkloosheidsuitkering (29544, nr. 945);

  • -de motie-Palland c.s. over het in kaart brengen van belemmeringen voor het combineren van banen (29544, nr. 946);

  • -de motie-Van Brenk/Van Weyenberg over de kans op werk door "open hiring" (29544, nr. 947).

(Zie vergadering van 12 september 2019.)

In stemming komt de motie-Tielen c.s. (29544, nr. 940).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, vKA, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Tielen/Palland (29544, nr. 941).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, vKA, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Weyenberg/Tielen (29544, nr. 942).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, vKA, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdD, de SGP en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Weyenberg/Smeulders (29544, nr. 943).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, vKA, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Kent (29544, nr. 944).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, vKA, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Kent (29544, nr. 945).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, vKA, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Palland c.s. (29544, nr. 946).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, vKA, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Brenk/Van Weyenberg (29544, nr. 947).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, vKA, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV en FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de stemmingen. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven