29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 946 MOTIE VAN HET LID PALLAND C.S.

Voorgesteld 12 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de sociaaleconomische Raad (SER) in 2018 een advies heeft uitgebracht over «combinatiebanen»;

overwegende dat werken moet lonen en meer werken ook moet lonen;

overwegende dat een combinatiebaan de mogelijkheid biedt om in een andere sector ervaring op te doen en dat het tegelijkertijd combineren van banen kan bijdragen aan het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt;

overwegende dat het hiertoe van belang is dat belemmeringen, zoals wet- en regelgeving die geen rekening houdt met mensen met meerdere banen of onbekendheid met bestaande informatie die voor baancombineerders van belang is, zo veel mogelijk worden weggenomen;

verzoekt de regering, om verder in kaart te brengen welke belemmeringen

voor het combineren van banen er zijn, hoe deze zouden kunnen worden weggenomen en hoe het combineren van banen gemakkelijker kan worden gemaakt voor zowel werkenden als werkgevers;

verzoekt de regering tevens, de Kamer hierover in het eerste kwartaal van 2020 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Palland

Amhaouch

Tielen

Naar boven