9 Stemmingen moties Rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid,

te weten:

  • -de motie-Van der Molen/Middendorp over een centraal meldpunt voor problemen met basisregistraties (26643, nr. 630);

  • -de motie-Middendorp over de site MijnOverheid.nl als platform voor digitaal contact tussen overheid en burgers (26643, nr. 631);

  • -de motie-Verhoeven/Van der Molen over een meldplicht voor ingrijpende algoritmes (26643, nr. 632);

  • -de motie-Futselaar/Van Raak over laagdrempelige communicatiemogelijkheden bij elke overheidsinstantie (26643, nr. 633).

(Zie vergadering van 10 september 2019.)

In stemming komt de motie-Van der Molen/Middendorp (26643, nr. 630).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, vKA, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Middendorp (26643, nr. 631).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, vKA, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verhoeven/Van der Molen (26643, nr. 632).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, vKA, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD en FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Futselaar/Van Raak (26643, nr. 633).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, vKA, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

Naar boven