10 Stemmingen moties Hervorming beschikbaarheidsbijdrage academische zorg (BBAZ) vanaf 2020

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Hervorming van de beschikbaarheidsbijdrage academische zorg (BBAZ) vanaf 2020,

te weten:

  • -de motie-Van den Berg over monitoren dat een umc basiszorgpatiënten verwijst naar een algemeen ziekenhuis (32864, nr. 8);

  • -de motie-Van den Berg over samenwerking bij de databankfunctie en de ontwikkeling van big data (32864, nr. 9).

(Zie vergadering van 11 september 2019.)

In stemming komt de motie-Van den Berg (32864, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, vKA, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SP en de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Berg (32864, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van vKA en de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven