13 Stemmingen moties Drugsproblematiek in Nederland

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de drugsproblematiek in Nederland,

te weten:

  • -de motie-Krol over een beloningssysteem voor het aangeven van drugscriminelen (24077, nr. 431);

  • -de motie-Krol over een register voor particulier verhuurde bedrijfspanden (24077, nr. 433);

  • -de motie-Van Nispen over actiever inzetten op het volgen van criminele geldstromen (24077, nr. 438);

  • -de motie-Groothuizen/Bergkamp over het willen behouden van Nederland als festivalland (24077, nr. 439);

  • -de motie-Van den Berge over een VN-onderzoek naar de effectiviteit van de drugsaanpak van de afgelopen vijf decennia (24077, nr. 440);

  • -de motie-Voordewind/Van Dam over maatregelen om normalisering van drugsgebruik tegen te gaan (24077, nr. 442);

  • -de motie-Voordewind over inventariseren waar gemeenten nog knelpunten ervaren (24077, nr. 444).

(Zie vergadering van 11 september 2019.)

De voorzitter:

De motie-Krol (24077, nr. 431) is in die zin gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Krol, Yeşilgöz-Zegerius, Helder, Van Dam, Groothuizen, Kuiken, Van der Graaf, Van der Staaij, Azarkan, Hiddema en Van Kooten-Arissen, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat burgers een doorslaggevende bijdrage kunnen leveren aan het opsporen van drugscriminelen;

overwegende dat een deel van hen liever zijn mond houdt uit angst voor mogelijke represailles;

overwegende dat een beloning hen over de streep kan halen om drugscriminelen aan te geven;

verzoekt de regering onderzoek te doen naar het instellen van een ruimhartig beloningssysteem voor hen die de moed hebben grote drugscriminelen aan te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 446, was nr. 445 (24077).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Krol c.s. (24077, nr. 446, was nr. 445).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, vKA, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Krol (24077, nr. 433).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, vKA, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Nispen (24077, nr. 438).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, vKA, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Groothuizen/Bergkamp (24077, nr. 439).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66 en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van vKA, de PvdD, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van den Berge (24077, nr. 440).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, vKA, de PvdD, DENK, 50PLUS en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voordewind/Van Dam (24077, nr. 442).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, vKA, de PvdD en D66 ertegen, zodat zij is aangenomen.

De voorzitter:

De heer Voordewind.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Nu deze motie is aangenomen, zou ik graag een brief willen hebben hoe de motie wordt uitgevoerd.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Voordewind (24077, nr. 444).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, vKA, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven