18 Mededelingen

De voorzitter:

Ik heb zojuist bij de regeling voor de stemmingen gezegd dat het verzoek om uitstel van het debat vanavond bij de regeling wordt betrokken, dus ik voeg de heer Kwint als spreker toe bij de regeling van werkzaamheden.

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.

Naar boven