29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 944 MOTIE VAN HET LID VAN KENT

Voorgesteld 12 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, verschillende scenario's uit te werken waarbij het stelsel van toeslagen zo wordt ingericht dat (meer) werken altijd lonend is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kent

Naar boven