16 Stemmingen moties Project militair radarstation Herwijnen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Project militair radarstation Herwijnen,

te weten:

  • -de motie-Karabulut/Kerstens over een andere locatie dan Herwijnen voor een militair radarstation (31936, nr. 652);

  • -de motie-Karabulut c.s. over een grondig wetenschappelijk onderzoek naar de stralingseffecten van de SMART-L-radar (31936, nr. 653);

  • -de motie-Diks/Kerstens over het monitoren van mogelijke gezondheidsgevolgen voor het Defensiepersoneel (31936, nr. 654);

  • -de motie-Voordewind c.s. over het in kaart brengen van alternatieve locaties voor het radarstation (31936, nr. 655) (overgenomen);

  • -de motie-Kerstens c.s. over ook andere wetenschappelijke instituten betrekken bij het onderzoek naar de gezondheidseffecten van cumulatieve straling (31936, nr. 656);

  • -de motie-Kerstens/Karabulut over definitief afzien van plaatsing van de radartoren in Herwijnen (31936, nr. 657).

(Zie vergadering van 11 september 2019.)

De voorzitter:

De fractie van de PVV wordt aantekening verleend tegen de overgenomen motie op stuk nr. 655 te zijn.

In stemming komt de motie-Karabulut/Kerstens (31936, nr. 652).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, vKA, de PvdD, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut c.s. (31936, nr. 653).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, vKA, de PvdD, DENK, 50PLUS en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Diks/Kerstens (31936, nr. 654).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, vKA, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kerstens c.s. (31936, nr. 656).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, vKA, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kerstens/Karabulut (31936, nr. 657).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, vKA, de PvdD, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven