11 Stemmingen moties Petitie Wemos inzake hormoonverstorende stoffen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Petitie Wemos inzake hormoonverstorende stoffen,

te weten:

  • -de motie-Kröger/Ellemeet over inzicht in de belangrijkste bronnen van hormoonverstorende stoffen (32793, nr. 440);

  • -de motie-Kröger over een verbod op PFAS-stoffen in voedselverpakkingen (32793, nr. 441);

  • -de motie-Wassenberg over een nationaal plan voor het uitfaseren van hormoonverstorende stoffen (32793, nr. 442);

  • -de motie-Wassenberg over tegengaan van blootstelling aan hormoonverstorende stoffen (32793, nr. 443).

(Zie vergadering van 11 september 2019.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Kröger stel ik voor haar motie (32793, nr. 440) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Kröger (32793, nr. 441).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, vKA, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wassenberg (32793, nr. 442).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, vKA, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wassenberg (32793, nr. 443).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, vKA, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven