12 Stemming motie Reactie op het advies van de Gezondheidsraad inzake ME/CVS

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VSO Reactie op het advies van de Gezondheidsraad inzake ME/CVS,

te weten:

  • -de motie-Raemakers c.s. over onderzoek naar de toegevoegde waarde van een expertise- en voorlichtingscentrum (34170, nr. 7).

(Zie vergadering van 11 september 2019.)

In stemming komt de motie-Raemakers c.s. (34170, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, vKA, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

Naar boven