14 Stemming motie Europese top over EU-banen

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over de Europese top over EU-banen,

te weten:

  • -de motie-Omtzigt over de klokkenluidersbrief over kinderhandel bij interlandelijke adopties (21501-20, nr. 1471).

(Zie vergadering van 4 september 2019.)

In stemming komt de motie-Omtzigt (21501-20, nr. 1471).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, vKA, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

De voorzitter:

De heer Omtzigt.

De heer Omtzigt (CDA):

Nu deze motie is aangenomen — zij was niet helemaal omarmd door de regering — zou ik graag vóór de volgende Europese top een brief hebben. Ik zou de Nederlandse regering vragen om die brief te schrijven na overleg gehad te hebben met de heer Timmermans en de heer Selmayr.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Naar boven