Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 80, item 13

13 Stemmingen moties Medische preventie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Medische preventie,

te weten:

  • -de motie-Kuik/Dik-Faber over wetgeving over maximumgeluidsnormen (32793, nr. 379);

  • -de motie-Veldman over vaker inzicht verschaffen in de ontwikkeling van de vaccinatiegraad (32793, nr. 380);

  • -de motie-Veldman c.s. over het nog dit najaar opleveren van het onderzoek naar het verhogen van de vaccinatiegraad (32793, nr. 381);

  • -de motie-Hijink over preventieve zorg buiten het eigen risico laten vallen (32793, nr. 382);

  • -de motie-Hijink over heroverweging van meningokokken B niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma (32793, nr. 383).

(Zie vergadering van 24 april 2019.)

De voorzitter:

De motie-Hijink (32793, nr. 383) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat sinds 2018 jonge kinderen tegen verschillende varianten van de meningokokkenziekte worden ingeënt binnen het Rijksvaccinatieprogramma, maar dat dit niet geldt voor meningokokken variant B omdat de Gezondheidsraad heeft geadviseerd de vaccinatie tegen meningokokken B niet op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma;

constaterende dat vele experts oproepen tot een heroverweging van dit Gezondheidsraadbesluit omdat een meningokokken B-vaccinatie levens van jonge kinderen kan redden en met de opname in het Rijksvaccinatieprogramma een onterecht gevoel van veiligheid kan worden tegengegaan;

constaterende dat sommige andere Europese landen, zoals Ierland, Italië en het Verenigd Koninkrijk, wel alle jonge kinderen tegen meningokokken type B vaccineren;

verzoekt de regering de Gezondheidsraad te vragen het advies ten aanzien van vaccinatie tegen meningokokken B niet op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma, aan te passen op basis van actuele informatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 384, was nr. 383 (32793).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Kuik/Dik-Faber (32793, nr. 379).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van D66 ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Veldman (32793, nr. 380).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Veldman c.s. (32793, nr. 381).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks, de SGP, het CDA en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hijink (32793, nr. 382).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Hijink (32793, nr. 384, was nr. 383).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdD, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.