Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932793 nr. 380

32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 380 MOTIE VAN HET LID VELDMAN

Voorgesteld 24 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het infectierisico van verschillende ziektes stijgt als gevolg van een daling van de vaccinatiegraad de afgelopen jaren;

constaterende dat het vanuit het oogpunt van volksgezondheid noodzakelijk is om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bereiken;

constaterende dat er maar één keer per jaar, in juni, cijfers beschikbaar komen over de vaccinatiegraad;

overwegende dat een beter en frequenter inzicht in de ontwikkeling van de vaccinatiegraad door het jaar heen gewenst is, juist ter voorkoming van ongericht ingrijpen met extra maatregelen;

verzoekt de regering, vaker dan eenmaal per jaar inzicht te verschaffen in de ontwikkeling van de vaccinatiegraad,

en gaat over tot de orde van de dag.

Veldman