Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 80, item 15

15 Stemmingen moties Informele Europese top van 9 mei 2019

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de informele Europese top van 9 mei 2019,

te weten:

 • -de motie-Asscher over de belangen van de werkenden prioriteit geven boven die van multinationals (21501-20, nr. 1435);

 • -de motie-Asscher/Jetten over beëindigen van het verhuiscircus tussen Brussel en Straatsburg (21501-20, nr. 1436);

 • -de motie-Asscher/Van Ojik over in Europees verband pleiten voor een heffing op technologiebedrijven (21501-20, nr. 1437);

 • -de motie-Leijten over de mogelijkheid dat landen mogen besluiten niet, niet meer of tijdelijk niet deel te nemen aan samenwerking waartoe eerder wel besloten is (21501-20, nr. 1438);

 • -de motie-Leijten c.s. over zorgen dat er geen slotverklaring komt (21501-20, nr. 1439);

 • -de motie-Jetten/De Groot over inzet voor ambitieuze en bindende doelstellingen in Beijing (21501-20, nr. 1440);

 • -de motie-Van Rooijen c.s. over het standpunt dat in de komende vijf jaar geen landen kunnen toetreden tot de Europese Unie (21501-20, nr. 1441);

 • -de motie-Van Rooijen over het aanstellen van een commissaris voor vergrijzingsproblematiek (21501-20, nr. 1442);

 • -de motie-Bisschop/Leijten over een ontwerp tot herziening van de Verdragen voorleggen (21501-20, nr. 1443);

 • -de motie-Maeijer over zich uitspreken tegen het optuigen van een Europese superstaat (21501-20, nr. 1444);

 • -de motie-Maeijer/Wilders over de top in Sibiu gebruiken om het verbod op de pulsvisserij van tafel te vegen (21501-20, nr. 1445);

 • -de motie-Ouwehand over standpunten uitdragen over het landbouwbeleid (21501-20, nr. 1446);

 • -de motie-Ouwehand over geen handelsverdrag als het klimaatakkoord van Parijs niet door alle verdragspartners wordt gerespecteerd (21501-20, nr. 1447);

 • -de gewijzigde motie-Ouwehand over zich uitspreken tegen de verhoging van het quotum voor kippenvlees uit Oekraïne (21501-20, nr. 1449, was nr. 1448).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Asscher (21501-20, nr. 1435).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Asscher/Jetten (21501-20, nr. 1436).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Asscher.

De heer Asscher (PvdA):

Ik krijg graag een briefje van de premier over hoe hij Macron hiervan overtuigt.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Hiddema.

De heer Hiddema (FvD):

Voorzitter.

De voorzitter:

U moet het echt in de microfoon zeggen, want anders komt het niet in de Handelingen. U moet dat knopje ingedrukt houden. Ja?

De heer Hiddema (FvD):

Mag Forum geacht worden voor deze motie te hebben gestemd?

De voorzitter:

Dan zal ook deze opmerking in de Handelingen worden opgenomen.

In stemming komt de motie-Asscher/Van Ojik (21501-20, nr. 1437).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten (21501-20, nr. 1438).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten c.s. (21501-20, nr. 1439).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jetten/De Groot (21501-20, nr. 1440).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Rooijen c.s. (21501-20, nr. 1441).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Rooijen (21501-20, nr. 1442).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Had u ambities, meneer Krol?

In stemming komt de motie-Bisschop/Leijten (21501-20, nr. 1443).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Maeijer (21501-20, nr. 1444).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, nu de gezamenlijke motie van mevrouw Leijten en mij aangenomen is, zou ik graag een reactie van de premier ontvangen over hoe die motie wordt uitgevoerd.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Ouwehand, had ik u niet gezien? Bij welke motie was dat?

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Bij de laatste motie, op stuk nr. 1444. Daar zijn wij ook voor.

De voorzitter:

Oké. Deze opmerking zal in de Handelingen worden opgenomen.

In stemming komt de motie-Maeijer/Wilders (21501-20, nr. 1445).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (21501-20, nr. 1446).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Voorzitter. Wij hebben per abuis niet voor de motie op stuk nr. 1446 gestemd.

De voorzitter:

Oké. Deze opmerking zal in de Handelingen worden opgenomen, maar de motie blijft verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (21501-20, nr. 1447).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand (21501-20, nr. 1449, was nr. 1448).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van 50PLUS ertegen, zodat zij is aangenomen.