Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932793 nr. 379

32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 379 MOTIE VAN DE LEDEN KUIK EN DIK-FABER

Voorgesteld 24 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat blijvende gehoorschade bij jongeren een groeiend probleem is;

constaterende dat gehoorschade bij jongeren veelal te voorkomen is, onder andere door maximale geluidsniveaus af te spreken in openbare locaties met versterkte muziek;

constaterende dat er een vrijwillig convenant preventie gehoorschade is, maar dat niet alle openbare locaties met versterkte muziek hierbij zijn aangesloten;

constaterende dat in het buitenland, waaronder Vlaanderen, Duitsland en Zwitserland, grenswaarden voor geluidsniveaus in officiële regelgeving zijn vastgesteld;

verzoekt de regering, om te onderzoeken hoe wetgeving op het gebied van maximumgeluidsnormen en het toezicht op de naleving hiervan er in Nederland uit zouden kunnen zien, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuik

Dik-Faber