Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932793 nr. 382

32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 382 MOTIE VAN HET LID HIJINK

Voorgesteld 24 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat preventieve zorg veel gezondheidswinst kan opleveren, daardoor veel leed kan besparen en kan leiden tot lagere zorgkosten op de langere termijn;

constaterende dat veel preventieve zorg onder het eigen risico valt, bijvoorbeeld vervolgonderzoek na een bevolkingsonderzoek, waardoor een financiële drempel wordt opgeworpen om hieraan deel te nemen;

constaterende dat preventieve maatregelen om mensen aan te moedigen te stoppen met roken wel buiten het eigen risico worden gehouden;

van mening dat inconsistentie op dit punt ongewenst is en dat financiële drempels bij preventieve zorg een ontmoediging zijn, terwijl juist een stimulans bedoeld wordt;

verzoekt de regering, alle vormen van preventieve zorg buiten het eigen risico te laten vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink