Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 80, item 22

22 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Geannoteerde agenda van de informele Europese Raad van 9 mei 2019 - 21501-20-1434

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda van de informele Europese Raad van 9 mei 2019 - 21501-20-1434

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op 2 en 3 mei 2019 - 21501-30-456

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op 2 en 3 mei 2019 - 21501-30-456

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag informele Energieraad van 2 april 2019 - 21501-33-760

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag informele Energieraad van 2 april 2019 - 21501-33-760

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de informele bijeenkomst van Transportministers van 26 en 27 maart 2019 te Boekarest - 21501-33-761

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de informele bijeenkomst van Transportministers van 26 en 27 maart 2019 te Boekarest - 21501-33-761

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling aanpak geneesmiddelen milieu - 22112-2789

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling aanpak geneesmiddelen milieu - 22112-2789

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Actualisatie overzicht EU-wetgevingsdossiers BZK eerste kwartaal 2019 - 22112-2790

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Actualisatie overzicht EU-wetgevingsdossiers BZK eerste kwartaal 2019 - 22112-2790

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de motie van de leden Gijs van Dijk en Raemakers over aanbieden van voorzieningen in natura voor kinderen in armoede (Kamerstuk 24515-474) - 24515-487

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 23 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de motie van de leden Gijs van Dijk en Raemakers over aanbieden van voorzieningen in natura voor kinderen in armoede (Kamerstuk 24515-474) - 24515-487

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 23 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleid vernieuwde rulingpraktijk - 25087-237

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 23 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleid vernieuwde rulingpraktijk - 25087-237

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 23 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie NCP-rapport naleving OESO-richtlijnen door Nederlandse olie- en gassector - 26485-306

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie NCP-rapport naleving OESO-richtlijnen door Nederlandse olie- en gassector - 26485-306

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eerste voortgangsrapportage van het Actieplan Voedselveiligheid - 26991-549

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 19 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eerste voortgangsrapportage van het Actieplan Voedselveiligheid - 26991-549

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 19 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het project "Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit" - 27830-282

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 19 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het project "Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit" - 27830-282

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 19 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over twee rapporten inzake de mogelijke relatie tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in mest - 27858-452

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 23 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over twee rapporten inzake de mogelijke relatie tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in mest - 27858-452

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 23 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 29 januari 2019, over gemeenten die weigeren dakloze mensen in te schrijven in de Basisregistratie personen - 27859-134

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 24 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 29 januari 2019, over gemeenten die weigeren dakloze mensen in te schrijven in de Basisregistratie personen - 27859-134

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 24 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoeksrapport van de Nationale ombudsman naar het handelen van het Openbaar Ministerie, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie, na het uitbrengen van een rechtshulpverzoek aan Thailand - 30010-43

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 24 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoeksrapport van de Nationale ombudsman naar het handelen van het Openbaar Ministerie, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie, na het uitbrengen van een rechtshulpverzoek aan Thailand - 30010-43

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 24 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tweede evaluatie Verdrag Beleid en Beheer Schelde-estuarium - 30862-112

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tweede evaluatie Verdrag Beleid en Beheer Schelde-estuarium - 30862-112

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika, inzake toegang tot en gebruik van faciliteiten op Curaçao voor humanitaire bevoorradingen bedoeld voor de bevolking van de Bolivariaanse Republiek Venezuela; Willemstad, 15 maart 2019 - 30952-336

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika, inzake toegang tot en gebruik van faciliteiten op Curaçao voor humanitaire bevoorradingen bedoeld voor de bevolking van de Bolivariaanse Republiek Venezuela; Willemstad, 15 maart 2019 - 30952-336

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie om een reactie op het bericht in Trouw.nl d.d. 1 april 2019 over "Ziekenhuis weigert bloed prikken bij patiënt van concurrent" - 31016-217

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 23 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie om een reactie op het bericht in Trouw.nl d.d. 1 april 2019 over "Ziekenhuis weigert bloed prikken bij patiënt van concurrent" - 31016-217

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 23 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het 10-puntenplan opgesteld door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) Jongeren - 31288-722

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 23 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het 10-puntenplan opgesteld door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) Jongeren - 31288-722

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 23 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoeksrapport "Kwalitatieve evaluatie Schoolleidersregister PO" - 31293-458

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 23 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoeksrapport "Kwalitatieve evaluatie Schoolleidersregister PO" - 31293-458

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 23 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Invulling moties en toezegging uit verslag schriftelijk overleg Certificering zeeschepen van 4 april 2019 - 31409-227

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Invulling moties en toezegging uit verslag schriftelijk overleg Certificering zeeschepen van 4 april 2019 - 31409-227

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de nader gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over de leidraad cultuurspecifieke zorg toevoegen aan het programma Thuis in het Verpleeghuis (Kamerstuk 31765-397) - 31765-408

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 23 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de nader gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over de leidraad cultuurspecifieke zorg toevoegen aan het programma Thuis in het Verpleeghuis (Kamerstuk 31765-397) - 31765-408

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 23 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid - 31936-589

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid - 31936-589

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Diverse onderwerpen luchtvaart - 31936-590

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Diverse onderwerpen luchtvaart - 31936-590

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op ATR-advies "minder regeldruk door opkomst klus- en deeleconomie" - 33009-69

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 23 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op ATR-advies "minder regeldruk door opkomst klus- en deeleconomie" - 33009-69

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 23 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Advies waardedaling woningen in aardbevingsgebied Groningen - 33529-608

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 23 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Advies waardedaling woningen in aardbevingsgebied Groningen - 33529-608

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 23 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Plan van aanpak voor balans in vraag en aanbod in de huisartsenzorg - 33578-63

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 23 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Plan van aanpak voor balans in vraag en aanbod in de huisartsenzorg - 33578-63

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 23 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Diks, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 2 april 2019, over de noodsituatie in Mozambique (Nos.nl, 29 maart 2019) - 33625-278

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 17 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Diks, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 2 april 2019, over de noodsituatie in Mozambique (Nos.nl, 29 maart 2019) - 33625-278

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 17 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over bewoners van een Fokuswoning en de Wlz - 34104-249

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 23 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over bewoners van een Fokuswoning en de Wlz - 34104-249

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 23 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de motie van het lid Van den Bosch c.s. over verkenning van een grenscorrectie voor Spaarndam (Kamerstuk 34827-6) - 34827-7

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de motie van het lid Van den Bosch c.s. over verkenning van een grenscorrectie voor Spaarndam (Kamerstuk 34827-6) - 34827-7

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Hijink en Edgar Mulder over inzage door een onafhankelijke arts (Kamerstuk 34994-18) - 34994-19

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 23 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Hijink en Edgar Mulder over inzage door een onafhankelijke arts (Kamerstuk 34994-18) - 34994-19

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 23 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over de voortgang van de verbreding van de reikwijdte van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst naar alle zorgrelaties binnen de langdurige zorg - 34994-20

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 23 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over de voortgang van de verbreding van de reikwijdte van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst naar alle zorgrelaties binnen de langdurige zorg - 34994-20

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 23 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van een werkbezoek aan Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten van 7 t/m 11 april 2019 - 35000-IV-53

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 23 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van een werkbezoek aan Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten van 7 t/m 11 april 2019 - 35000-IV-53

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 23 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Match gebruiker - tolk (prikbordfunctie) - 35070-12

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 23 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Match gebruiker - tolk (prikbordfunctie) - 35070-12

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 23 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overig:

Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Financiën aan Frankfurt op 25 maart 2019 - 35197-1

voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 24 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.