Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 80, item 12

12 Stemmingen moties Open House Keuzehulpgesprekken

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Open House Keuzehulpgesprekken,

te weten:

  • -de motie-Ploumen/Westerveld over laten beoordelen of Siriz aan de criteria voldoet (32279, nr. 154);

  • -de motie-Ploumen/Westerveld over geen subsidie voor Siriz als zij samengaan met het VBOK (32279, nr. 155);

  • -de motie-Westerveld c.s. over alleen subsidie aan Siriz toekennen als zij niet verdergaan met VBOK (32279, nr. 156);

  • -de motie-Westerveld c.s. over aanpassing van criteria voor overheidsfinanciering voor keuzehulporganisaties (32279, nr. 157).

(Zie vergadering van 24 april 2019.)

In stemming komt de motie-Ploumen/Westerveld (32279, nr. 154).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ploumen/Westerveld (32279, nr. 155).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdD, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld c.s. (32279, nr. 156).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld c.s. (32279, nr. 157).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.