Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 80, item 14

14 Stemmingen moties Stint

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Stint,

te weten:

  • -de motie-Van Aalst over het niet laten ingaan van het tijdelijk toelatingskader (29398, nr. 692);

  • -de motie-Gijs van Dijk/Schonis over het afsluiten van een afdwingbaar convenant met de kinderopvangbranche (29398, nr. 693);

  • -de motie-Von Martels/Remco Dijkstra over een onderzoek naar veiligheid van en toezicht op personenvervoer in elektrische bakfietsen (29398, nr. 694);

  • -de motie-Schonis/Gijs van Dijk over het kunnen gebruiken van de verbeterde Stint in het nieuwe schooljaar (29398, nr. 695);

  • -de motie-Remco Dijkstra/Von Martels over een maximale breedte van 1,15 meter (29398, nr. 696);

  • -de motie-Kröger over een actieve monitoring van de veiligheid bij vervoer van kinderen in de kinderopvang (29398, nr. 697);

  • -de motie-Kröger over een praktijkgerichte rijvaardigheidstoets (29398, nr. 698).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Kröger stel ik voor haar motie (29398, nr. 698) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Kröger (29398, nr. 697) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat door de plotselinge schorsing van de Stint een populair vervoermiddel voor kleine kinderen niet meer gebruikt kon worden;

overwegende dat hierdoor een verschuiving naar alternatieve vervoersmiddelen en/of praktijken is ontstaan;

verzoekt de regering om actief de veiligheid hierop te monitoren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 699, was nr. 697 (29398).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Aalst (29398, nr. 692).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gijs van Dijk/Schonis (29398, nr. 693).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Von Martels/Remco Dijkstra (29398, nr. 694).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schonis/Gijs van Dijk (29398, nr. 695).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Remco Dijkstra/Von Martels (29398, nr. 696).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS en D66 ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kröger (29398, nr. 699, was nr. 697).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.