Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932793 nr. 381

32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 381 MOTIE VAN HET LID VELDMAN C.S.

Voorgesteld 24 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Tweede Kamer de regering bij motie (32 793, nr. 359) verzocht heeft «de mogelijke varianten die bijdragen aan het verhogen van de vaccinatiegraad te onderzoeken op effectiviteit en wenselijkheid, zodat bij een verdere daling van de vaccinatiegraad snel tot besluitvorming kan worden overgegaan»;

constaterende dat de verantwoordelijke Staatssecretaris de Kamer heeft laten weten dit onderzoek pas in het voorjaar van 2020 te willen opleveren;

overwegende dat bij een verdere daling van de vaccinatiegraad nut en noodzaak van aanvullende maatregelen tijdig in beeld moeten zijn;

verzoekt de regering, het gevraagde onderzoek naar aanvullende maatregelen nog dit najaar op te leveren, voorzien van een appreciatie van de regering, zodat als nodig de Kamer nog eind dit jaar daar het debat over kan voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Veldman

Hijink

Geleijnse

Ploumen